(+46) 723-414 792 info@oksalis.se
Select Page

Vi gör skillnad tillsammans

Oksalis Utbildning hjälper butiker att stärka teamet och utveckla motiverade säljare till hög lönsamhet i sin butik. Vi utbildar, ger goda råd och coachar hela vägen till framgång.

Glada & nöjda kunder

Linda Dahlin, Ica-handlare ICA Supermarket Lindome

– Vi har sänkt vårt synliga svinn med 40% på tio veckor, och den resan hade vi inte kunnat göra utan Christians och Oksalis hjälp och engagemang.

Daniel Törnblad, Ica-handlare ICA Supermarket Tvååker

– Superbra utbildning! Ingen rocket-science, och passar faktiskt alla i butiken. Bästa av allt är att det är butiksmedarbetarna själva som sätter nya måltal, som dom själva sedan får följa upp.

OKSALIS Utbildning coachar medarbetare i dagligvarubutiker i syfte att få dem att nå högre lönsamhet i butik genom utbildning. Vårt kursutbud handlar om butiksekonomi, framgångsrikt svinnarbete, frukt och grönt samt ledarskap i samarbete med Leda20. 

Vårt erbjudande

Christian Ruhdensjö har över 30 års erfarenhet av butiksutveckling, som handlare, butikschef och nu med att hjälpa butiker till framgång.

Martina Grönbäck har över 20 års erfarenhet inom Frukt & Grönt i butik och hjälper idag butiker att få lönsamma och smakfulla avdelningar.

Utbildningar

Oksalis Utbildning erbjuder fyra utbildningsinriktningar. Ena inriktningen är riktad mot ledarskap och ledningsgrupper och de tre andra är kopplade till butikers lönsamhet. Hittills har flertalet butiker valt att genomföra våra utbildningar och tillsammans nått stor framgång.

MTAM Ledargruppsutbildning

Syfte Att genom ett Processinriktad Utvecklingsverktyg få Ledningsgruppen att utvecklas och bli effektivare som Ledningsgrupp och därmed utveckla hela Verksamheten. Mål Ledningsgruppen gör en förflyttning i positiv riktning på VAD samt HUR – från delar med individer löst sammansatta till en helhet där summan är större än delarna. Ledningsgruppen utnyttjar och använder sig själv mer optimalt och kan bättre hantera komplexibilitet och får en större kapabilitet.

Länk till folder MTAM Ledargruppsutbildning

UL Utvecklande Ledarskap

I samarbete med Leda20 erbjuder vi utbildningsmodellen UL – Utvecklande Ledarskap. Denna skiljer sig bl a från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling.

Länk till kursbeskrivning
Länk till folder Utvecklande Ledarskap
Länk till hemsida Leda20

Framgångsrikt svinnarbete

Syfte Att lära ut en grund och en förståelse kring Svinn och övriga nyckeltal i en butik. Vad orsakar Svinn och vilka delar består Svinnet av. Mål Vi vet och förstår hur flödet och vår hantering påverkar lönsamheten i vår butik. Vi kan genomföra mindre förändringar som direkt förbättrar för företaget.

Länk till Framgångsrikt svinnarbete del 1
Länk till Framgångsrikt svinnarbete del 2
Länk till Framgångsrikt svinnarbete del 3

Butiksekonomi

Syfte Att lära ut en grund för Butiksekonomi med samtliga nyckeltal. Mål Deltagaren får en verklig och bestående kunskap kring prisets tre delar. Vi kan och förstår momssatser och hur dessa räknas fram. Kan nyttja grundläggande kunskaper för att förstå hur en butikshylla skall byggas.

Länk till Butiksekonomi del 1
Länk till Butiksekonomi del 1

Frukt & Grönt

Syfte Vi lär oss att driva en Frukt & Gröntavdelning som leder till en bestående förändring till fräsch avdelning. Mål En väl fungerande avdelning som är en positiv kundupplevelse och genererar en hög lönsamhet.

Länk till Frukt & grönt del 1
Länk till Frukt & grönt del 2

VÅRT ERBJUDANDE ÄR VÄRT SIN VIKT I GULD

Vi ger dig och ditt företag

G • Glädje tillsammans

U Utveckling av ledare & medarbetare

L Lönsamhet för butiken

D Drift i världsklass

GLÄDJE TILLSAMMANS

 • Grupputveckling
 • Potentialen används
 • Arbetsglädje
 • Mentorsuppdrag
 • Nöjda Medarbetare skapar Nöjda Kunder

UTVECKLING

 • UL Ledarutbildning
 • MTAM Ledningsgruppsutveckling
 • Roller och Ansvar
 • Personlig Coach
 • Styrelseuppdrag
 • Rekrytering
 • Organisation

LÖNSAMHET FÖR BUTIK

 • Svinnminimering
 • Sortimentsanpassning
 • Space & Hyllallokering
 • Marginaljakt
 • Inköpstekniker
 • Klipp skapar Ekonomi och Nöjdare Kunder

DRIFT

 • Butiksanpassad Plockskola
 • Flödesoptimering
 • Arbetsrutiner & Körscheman
 • Sortimentsutveckling HVM
 • Externa Leverantörer

Med våra utbildningar startar butiken en drift som avspeglas i nöjda kunder, dagligdags

Christian Ruhdensjö, Oksalis Utbildning AB

 

Citat och lärdomar

Samtliga butiker som hittills tagit del av Oksalis utbildningar är enligt våra undersökningar 100% nöjda. Ledarskap är en framgångsfaktor. När butikerna aktivt använder vår metod med att bekämpa svinnet så förbättras lönsamheten kraftigt. Oksalis målsättning är att fler ska få ta del av den kunskapen genom teori som omsätts till praktik i butik genom våra olika utbildningar.

Svinnet skjuter i höjden – så kan butikerna spara miljonbelopp

Svinnet skjuter i höjden när köpbeteenden förändras, det svårare för butikerna att planera sina inköp. ”Det handlar om betydande belopp”, säger Christian Ruhdensjö.

Utvecklande Ledarskap*

”Det är först när du blir medveten som du kan bidra till förändringen. UL stödjer dig i den processen.”
Charlotte Axelsson, UGL och UL-handledare

* Oksalis Utbildning i samarbete med Leda20

Redo att öka lönsamheten?

Kontakta oss